Adresa:
PROBA
Izdavač:
BIBRA izdavaštvo d.o.o.
Trg kralja Tomislava 21
10000 Zagreb
Tel/fax +385 1 4880555
Mob: +385 91 488 0555
OIB: 23929584932
IBAN: HR5124 0000 81110046478

e-mail: bibra.izdavastvo@zg.t-com.hr
www.zagrebmojgrad.hr

Direktorica i glavna urednica: Biserka Rajković Salata
Grafička urednica: Tomislava Cigić
Redaktura i lektura: Diana Kučinić
Novinari: Milka Babović, Marijan Lipovac, Diana Kučinić

Suradnici:
Dr.sc. Snješka Knežević
Akademik Tonko Maroević
Prof.dr.sc. Mirna Šitum
Dr.sc Irena Kraševac
Akademik Mladen Obad Šćitaroci
ing. Mladen Perušić
Dr.sc. Darija Vranešić Bender
Dr.sc. Marina Bagarić
Dr.sc. Željka Čorak
Dr.sc.Dragan Damjanović
dr.sc Mirjana Repanić Braun
Goran Matković

Fotografi: Ines Novković, Saša Novković, Branko Hrkač

Marketing: Redakcija

Tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Zagreb 10000 Hrvatska
Telefon:
+385 1 4880555
Fax:
+385 1 4880555
Mobitel:
385 91 488 0555
http://www.zagrebmojgrad.hr
Pošalji e-mail. Sva polja s oznakom * su obavezna.

Zagreb moj grad

PRETPLATITE SE na časopis

Želite li se pretplatiti na časopis Zagreb moj grad
za ovu godinu?

Pretplata iznosi 80 kuna, a pretplata na pdf izdanje 50kn

Iznos možete uplatiti uplatnicom za slanje novca na adresu:
Bibra izdavaštvo,
Tomislavov trg 21,
10000 Zagreb

ili na žiroračun:

HR5124000081110046478.

Molimo da nam svakako pošaljete i svoju adresu na mail ili fax jer se uplate koje stižu na naš žiroračun ne vode pod imenom i prezimenom pretplatnika.