Impressum

Izdavač:

Bibra izdavaštvo d.o.o
Trg kralja Tomislava 21, Zagreb
OIB: 23929584932

Glavna urednica:

Biserka Rajković Salata

Web urednik:

Hrvoje Car

Redaktorica i lektorica:

Diana Kučinić

Marketing:

Redakcija

Press kit