Matica hrvatska

Povjesničar umjetnosti Dragan Damjanović u monografiji „Veliki zagrebački potresi“ bavi se usporedbom dvaju velikih potresa: prvog koji je pogodio Zagreb 1880. i drugog koji je grad zadesio 22. ožujka 2020. Autor zanimljivo i stručno opisuje i uspoređuje štetu nastalu na kulturnoumjetničkoj i arhitektonskoj baštini grada Zagreba u prvom i u drugom potresu te nudi odgovore o obnovi kulturnih dobara u 19. stoljeću, koja može pridonijeti promišljanju buduće obnove grada i oštećenih spomenika. Knjiga donosi više od 200 fotografija koje zorno dočaravaju razmjere stradavanja kulturnih dobara u potresu 2020. te postavlja pitanje kakve će dugoročne posljedice ostaviti razaranje i nestanak povijesne baštine koja je sastavni dio nacionalnog identiteta. U posljednjem poglavlju autor opisuje i petrinjski potres te donosi pregled stradavanja crkvene i urbane arhitektonske baštine na Banovini, uz velik broj ilustracija. Više nego aktualna knjiga, pisana zanimljivim jezikom, kojoj po obuhvatnosti u pristupu zagrebačkim potresima 1880. i 2020. u našoj literaturi nema premca.

„Knjiga Dragana Damjanovića ne bavi se samo pojedinačnim spomenicima stradalim u potresu i njihovim obnovama, nego obuhvaća širu kulturnopovijesnu sliku i političku povijest grada i države te organizacijske i financijske aspekte obnove. Ilustrativni dio knjige također je vrlo važan jer daje cjelovitu i usporednu sliku spomenika i dijelova grada nakon potresa 1880. i 2020.“, istaknula je Irena Kraševac.