“Nagradu Vladimir Nazor” najveću državnu nagradu koja ove godine oblježava 65. obljetnicu, dodjeljuje Republika Hrvatska za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Nagrada Vladimir Nazor se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Nagradu dodjeljuje Odbor “Nagrade Vladimir Nazor” na prijedlog komisija koje osniva za pojedina područja umjetnosti. Predsjednika i članove Odbora, na prijedlog ministra kulture, imenuje Hrvatski sabor iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika.

KNJIŽEVNOST

Nagrada za životno djelo

Mladen MACHIEDO – Esejist, pjesnik, književni kritičar, prevoditelj, filolog.

Godišnja nagrada

Kristijan NOVAK – Književnik i jezikoslovac

GLAZBA

Nagrada za životno djelo

Zoran JURANIĆ – skladatelj i dirigent

Godišnja nagrada

Ljubomir Puškarić –bariton

FILM

Nagrada za životno djelo

Branko SCHMIDT – filmski i televizijski redatelj i scenarist

Godišnja nagrada

Ivan RAMLJAK – redatelj

KAZALIŠNA UMJETNOST

Nagrada za životno djelo

Damir BARTOL INDOŠ –kazališni umjetnik i performer

Godišnja nagrada

Bojana GREGORIĆ VEJZOVIĆ – kazališna, televizijska i filmska glumica

LIKOVNE I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Nagrada za životno djelo

Boris LJUBIČIĆ – hrvatsli dizajner

Godišnja nagrada

Ivica MALČIĆ – hrvatski likovni umjetnik

ARHITEKTURA I URBANIZAM

Nagrada za životno djelo

Marijan HRŽIĆ – arhitekt i urbanist

Godišnja nagrada

Lea PELIVAN i Tomo PLEJIĆ – arhitekti

PR