Izložba „Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine“ u Galeriji Klovićevi dvori, realizirana u partnerstvu s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku i Muzejom Slavonije u Osijeku,sintetizira dosadašnja istraživanja likovne baštine plemićkih obitelji novovjekovnoga razdoblja na području istočne Hrvatske. Izloženi su odabrani predmeti širokog kulturološkog raspona – od umjetnina preko umjetničkog obrta do arhivskoga gradiva i srodne građe s naglaskom na djelima likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, arhitektura). Izložba donosi atraktivan prikaz reprezentativne baštine, ali i svakodnevne kulture življenja plemstva te valorizira njihovu ulogu u kulturno-povijesnoj i umjetničkoj ostavštini Hrvatske i kontekstualizira je u europskim umjetničkim i kulturnim dosezima od 18. do gotovo sredine 20. stoljeća.

Na izložbi su predstavljene likovne zbirke i djela likovne umjetnosti vezana uz najznačajnije plemićke obitelji u istočnoj Hrvatskoj (Odescalchi, Eltz, Pejačević, Hilleprand von Prandau, Normann-Ehrenfels, Mihalović, Janković Voćinski, Janković Daruvarski, Adamović i dr.). Njihove bogate zbirke umjetnina korespondiraju s najkvalitetnijim onodobnim kolekcijama i postavljaju našu povijest umjetnosti i kulture u direktan odnos s centrima kulturne i umjetničke produkcije u Europi. Brojni se predmeti iz ostavštine ovih obitelji čuvaju u hrvatskim muzejima, ali i u inozemnim privatnim i javnim zbirkama. Na izložbi je prvenstveno izložen materijal iz hrvatskih muzejskih ustanova, a ima i djela iz privatnih, pa i inozemnih zbirki. Izlošci su prezentirani dijelom kronološki, a dijelom tematski: od baroka do moderne umjetnosti s početka 20. stoljeća te od portretistike kao najzastupljenijeg žanra do genre scena, pejsaža, veduta, mitoloških scena, sakralnog slikarstva itd. Dio je postava i uvid u arhitekturu na koju su utjecale plemićke obitelji (obiteljski dvorci, kurije, kapele i crkve). Izložba zorno pokazuje i razvoj likovnih zbirki plemićkih obitelji od uvoza umjetnina preko narudžbi djela udomaćenih umjetnika do istaknute uloge plemstva u razvoju hrvatske moderne umjetnosti. Najzastupljenije su zbirke koje su najbolje istražene, ali prikazano je i pokoje djelo iz zbirki koje do sada nisu temeljito istražene.

Izloženo je više od 200 izložaka– najviše je slika, skulptura, pokoja minijatura, grafika te predmeta umjetničkog obrta. Autorice izložbe sudoc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak, kustosice Valentina Galović i Iva Sudec Andreis, a izložba je otvorena do 18. srpnja.