Muzej Mimara u potresu je pretrpio velika oštećenja te je od 22. ožujka 2020. zatvoren za javnost. Stradalo je krovište zgrade s posebice teškim oštećenjima velike, reprezentativne dvorane na drugome katu.

Virtualna izložba Muzej Mimara - Obnova 20.12. 2023. naslovnica kataloga fotograf Goran Vranić
Virtualna izložba Muzej Mimara – Obnova 20.12. 2023. naslovnica kataloga fotograf Goran Vranić

Oštećena su i neka izložena djela koja su u međuvremenu restaurirana. Brojni su poslovi i zadaci kojima se pristupilo vezano na promptno zbrinjavanje umjetnina i obnovu zgrade.

Zgrada Muzeja Mimara zaštićeno je kulturno dobro te su restauratorsko-konzerva – torska istraživanja, elaborati, smjernice i rješenja Ministarstva culture i medija RH i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode jasno zacrtale conditio sine qua non obnove – čuvanje i poštivanje gradbeno-povijesnih zadatosti i izbjegavanje zahvata (u eksterijeru i interijeru podjednako) koji bi na bilo koji način naštetili ili ugrozili njezinu baštinsku vrijednost. Po završetku procesa javnih natječaja surađivali smo sa svim izabranim vanjskim stručnjacima koji su radili na pripremi potrebnih segmenata za obnovu Muzeja Mimara (elaborati, istraživanja itd.)…(LRB – odlomci iz kataloga izložbe).

Marko Buljan, mag. art konzervator – restaurator izradio je Elaborat Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi u interijeru i eksterijeru Muzeja Mimara u Zagrebu (srpanj, 2021.). Znanstvenice Instituta za povijest umjetnosti izradile su minuciozan Konzervatorski elaborat – Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb – Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica. Voditeljice istraživanja: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, dipl.ing.arh. Autorice: dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Ana Šverko, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj. Recezenti dr. sc. Joško Belamarić i dr. sc. Ivana Mance (listopad 2021.). Povijesni prikaz nastanka zgrade muzeja Mimara kao i smjernice za obnovu besprijekorno su izražene u elaboratu.

O svim ovim segmentima – presjeku djelovanju Muzeja Mimara od otvaranja 17. srpnja 1987. do današnjih dana; životopisu velikog donatora Ante Topića Mimare; fundusu; povijesti zgrade; konzervatorsko istražnim radovima; smjernicama konzervatorskog elaborata; obnovi i planovima za budućnost muzeja pročitajte u katalogu “Muzej Mimara – Obnova” i pogledajte na eksplikativnim panoima – sve je postavljeno na našoj mrežnoj stranici, Facebooku i Instagramu.
Uskoro ćemo Vas pozvati da izložbu razgledate i in vivo …

(PR)