Napisao: Marijan Lipovac

Kuriju na Kaptolu 28 malo prije 1673. od hrastovine je sagradio kanonik Ivan Znika, jedna od najistaknutijih osoba baroknog Zagreba, veliki dobrotvor i promicatelj kulture i umjetnosti.

Dvorišna strana kurije na Kaptolu 28, poslije potresa 1880., foto: Ivan Stand
Dvorišna strana kurije na Kaptolu 28, poslije potresa 1880., foto: Ivan Stand

Među kaptolskim kurijama stručnjaci za povijest i kulturno-povijesnu baštinu izdvajaju onu na adresi Kaptol 28, poznatu i kao Znikina kurija, prema njezinom graditelju kanoniku Ivanu Zniki. Nekada se kuriju nazivalo i kustošijom jer je od 1671. do 1884. pripadala kanoniku kustosu (čuvaru katedrale i njezina inventara) po kojem je ime dobilo i naselje u zapadnom dijelu Zagreba, gdje je kanonik kustos imao svoj posjed. Kurija je prepoznatljiva po rizalitu (istaknutom dijelu pročelja) koji spaja dva krila kuće.

Kurija na Kaptolu
Kurija na  Kaptolu 28,  prije požara  2007
Kurija na Kaptolu 28, prije požara 2007

Povijest kurije i njezinih prethodnica može se uvelike rekonstruirati. Na tome se mjestu 1587. nalazila drvena kurija kanonika Stjepana Budovcija, a zatim je malo prije 1673. svoju kuriju od hrastovine sagradio kanonik Ivan Znika, jedna od najistaknutijih osoba baroknog Zagreba, veliki dobrotvor i promicatelj kulture i umjetnosti.

Ivan Znika rodio se 1629. u Matencima pokraj Donje Stubice u kmetskoj obitelji, no perspektivna karijera omogućena mu je zahvaljujući stricu Petru Zniki koji je uspio završiti visoke škole i istaknuti se u javnom životu, zbog čega je 1604. dobio plemićki status od cara i kralja Rudolfa II., a u godini nećakova rođenja po­stao protonotar Kraljevine Hrvatske. U Zagrebu je Ivan Znika pohađao gimnaziju, a zatim 1653. u Beču završio studij filozofije i teologije. Do 1565. službovao je u Ugarskoj u hrvatskim župama, a nakon povratka u Hrvatsku postao je župnik u Krapini 1665. te u Zagrebu u Novoj Vesi 1667. Biskup Martin Borković imenovao ga je kanonikom 1669. Od 1687. do smrti 1706. bio je kanonik kustos, a obnašao je i službu arhiđakona vaškanskog, dubičkog i varaždinskog, 1688. dobio je titulu opata Presvetog Trojstva u Petrovaradinu, a 1702. i naslovnog biskupa šibenskog.

Ivan Znika zaslužan je za mnoge kulturne pothvate u Zagrebu na prijelazu 17. i 18. stoljeća. Među ostalim, vodio je obnovu katedrale 1703., kad je dao izraditi baroknu mramornu propovjedaonicu, rad ljubljanskog majstora Mihaela Cusse; 1701. pomogao je tiskanje zbornika crkvenih pjesama Cithara octochorda, a još 1696. o svom je trošku dao tiskati djelo Pavla Rittera Vitezovića Kronika aliti szpomen vszega szvieta vikov. U Vitezovićevoj posveti piše da je Znika “domovinu uresio tolikim crkvama i žrtvenicima, zagrebački kaptol velebnim zgradama i stolnu crkvu vrlo skupocjenim zasto­rima”, ali da je potporom Kronici “veću slavu i trajniju uspomenu stekao, nego podizanjem kud i kamo s većim troškom sagrađenih spomenika.”

Sav svoj imetak nekoć potrošio za narod

Za katedralu je Znika dao izraditi relikvijar u obliku ruke svetog Ladislava, nekoliko kaleža i oltar Posljednje večere, a pomagao je i u opremanju crkve svetog Marka i svete Marije te svete Barbare u Vrapču, Majke Božje Remetske u Remetma i kapelice svetog Kvirina u sisačkoj tvrđavi.

Obnovljeno pročelje kurije; Foto: Saša Novkovi
Obnovljeno pročelje kurije; Foto: Saša Novkovi
Obnovljena dvorišna strana kurije Foto: Foretić projektant
Obnovljena dvorišna strana kurije Foto: Foretić projektant

O Znikinim zaslugama pripovijeda i natpis na njegovoj nadgrobnoj ploči koja se čuva u Muzeju grada Zagreba; u prijevodu s latinskog glasi: “Nadgrobni natpis prečasnog gospodina Ivana Znike izabranog biskupa šibenskog, opata crkve Sv. Trojstva u Petrovaradinu, kustosa i starijeg kanonika crkve zagrebačke, savjetnika svetog carskog i kraljevskog veličanstva koji iznemogao od starosti, briga i napora postigao je časti, a nije ih tražio, a zaslužio ih je više nego što je primio, čijom su dobrotom i darežljivošću zasjali hramovi, trgovi i putovi, pa štoviše i ova bazilika. On koji je sav svoj imetak nekoć potrošio za narod sada počiva među blaženima. Umro je pobožno 1706. go­dine, dana 20. prosinca u svojoj dobi od 78 godina.”

Na današnjem Kaptolu 28 Znika je stanovao od 1671., a kako se kurija po­stup­no gradila, podatke nalazimo u vizitacijama kaptolskih kurija. U prvoj vizitaciji iz 1673. piše da je Znikina kuća iznutra dobro uređena, izvana lijepa i nova s dvorištem i vrtom. Prije 1687. Znika je podigao novu drvenu kuću te u vizitacijama iz te godine piše: “(Kuća Ivana Znike) koju je isti gospodin novopodigao dosta pravilno i lijepo od tvrda drva, ima gore četiri sobe dobro uređene za boravak, isto toliko sobica za spavanje, dolje četiri spre­mišta, kuhinju odijeljenu od soba, lijep zidani podrum sa svodom, staje, spre­mu za proso, polovicu sjemenišnog bunara; kuća zaista dobro opremljena svi­me što joj je potrebno.”

Znika je najvjerojatnije najprije sagradio dvokrilnu drvenu kuriju koju je postupno mijenjao zidanom, pa u vizitaciji iz 1690. piše: “Poslije posljednje vizitacije sadašnji je gospodin stanar iz temelja od čvrstog zida podigao polovicu kuće i on, dobrim dijelom izvršivši pripreme, namjerava sagraditi i drugu polovicu.”Prvo zidano krilo kuće Znika je označio spomen-pločom na kojoj je uklesana 1689. kao godina izgradnje. U gornjem dijelu ploče je Znikin grb, a latinski tekst u prijevodu glasi: “Ivan Znika, opat samo­stana Presvetog Trojstva u Petrovaradinu, kustos i kanonik crkve zagrebačke osnovao.”

Dva požara u kuriji

Kuriju je zahvatio požar 14. lipnja 1706., ali zidove i grb nije uništio, već samo teško oštetio. Znika je prionuo obnovi, ali je umro iste godine, 20. prosinca. Godinu dana ranije Znika je sastavio oporuku koja počinje riječima: “Dok razum vlada du­­­hom i u udovima moga tijela još je na snazi mir, prije nego uđem u posljednju bitku, htijući dušu svoju i duše mojih zrelo pogledati, i stvari koje su mi milosrdno podarene od svemogućega Boga i povjerene mi kao upravitelju tih dobara pravedno rasporediti…” U oporuci se spominje Znikino bogatstvo od 68.000 forinti, kao i upute kako raspodijeliti pojedine predmete.

Među ostalim, budućem stanaru svoje kurije ostavio je 12 kožnih stolci, ali su izgorjeli u požaru 1706., kako su zapisali izvršitelji oporuke. Sliku Majke Božje ostavio je crkvi u Remetama, sliku svete Barbare crkvi u Vrapču, a ostale slike ostavio je da se razdijele raznim crkvama, no u bilješci uz oporuku piše: “Sve je izgorjelo. “Izvršitelji Znikine oporuke dovršili su obnovu stradale kurije koja je rizalit dobila sredinom 18. stoljeća, a do tada je pročelje imalo oslikane detalje, najprije crvene, zatim sive i na kraju crne.

Znikina kurija zanimljiva je i zbog rasporeda prostorija koji omogućuje razdvojenost privatnog i službenog života kanonika, što je bilo nemoguće ostvariti u drugim kaptolskim kurijama, zadanih srednjovjekovnom parcelacijom prostora.

Kuriju je 1844. obnovio kanonik Franjo Tuškan, a 1903. Franjo Budicki. Odlukom nadbiskupa Alojzija Stepinca, u Znikinu je kuriju 1942. smješten Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije, a 1972. Nadbiskupski duhovni stol preuredio ju je u Dom za nemoćne svećenike, koji je ondje djelovao do 2004. Krov Znikine kurije 2007. zahvatio je požar te njezina obnova traje i danas, kako bi se ondje konačno smjestio bogati inventar Dijecezanskoga muzeja Zagrebačke nadbiskupije.