U svojoj novoj knjizi O Zagrebu i… s podnaslovom Telegramovih 48 (+2)
arhitektica, konzervatorica i kolumnistica doc. dr. sc. Zrinka Paladino iznosi
kroniku Zagreba, njegove arhitekture, kulture, devastacije ili očuvanja
kulturnih dobara te društva općenito. U knjizi se obrađuju i drugi pozitivni i
negativni primjeri ophođenja s vrijednim naslijeđem u zemlji i svijetu. Riječ
je o 378 stranica sa 50 autoričinih kolumni, objavljivanih tijekom protekle
četiri godine na internetskom portalu „Telegram“.
„Središnjih 48 kolumni podijeljeno je u osam cjelina (Životi i djela, Ljubavi,
Dosezi, Poredbe, Propusti, Iskoraci, Prijetnje, Potresi i druge katastrofe),
čiji naslovi sugeriraju svevremenost sadržaja koje donose. Dok sam na prvo
čitanje Zrinkine novinske tekstove shvaćala kao razumijevanje trenutka i
pravi odgovor na aktualno pitanje, čitajući ih sada s odmakom, sabrane u
ovoj zbirci, uočila sam i onaj drugi sloj njihove kvalitete, a to je prijenos
poruka koje ostaju relevantne i nakon okolnosti njihova nastanka. I to je
upravo razlog zbog kojeg je ukoričenje ove zbirke potrebno, baš kao što su
trajna vrijednost za razumijevanje arhitekture u hrvatskim okvirima
ukoričene kolumne arhitekta Frane Gotovca pisane u desetljećima nakon
Drugog svjetskog rata. Zrinkino otkrivanje u istraživanjima povijesti
arhitekture hrani njezino novinarsko stvaralaštvo, a vjerujem da je i obratno.
Kao što vjerujem da nijedno zaista odgovorno i promišljeno pisanje nije lak
posao, premda Zrinkine kolumne djeluju kao da su pisane s lakoćom. No, to
je ona lakoća stila odabrana da učini pitkim strukovno znanje, iza koje stoji
jasna struktura misli, široko obrazovanje i nesebičan trud kojima promiče
arhitektonsku kulturu u hrvatskome medijskom prostoru.“ (iz predgovora dr.
sc. Ane Šverko)